ZVON

Zvon je také jeden z nejstarších hudebních nástrojů vůbec. Jeho historie sahá až do let - 2 250 před naším letopočtem, kdy již ve staré Číně ovládali perfektně technologii odlévání zvonů z bronzu. Odtud se pak přes celou Asii dostaly postupně až do oblastí Egypta a celého středomoří (-700 př.n.l.). Přibližně od 8. století našeho letopočtu se pravděpodobně začaly zvony používat  ve větší míře po celé Evropě a posléze i pro potřeby kostela, tak jak je známe dnes.

Každý zvon je již od svého zrodu originálem a těžko bychom našli dva naprosto stejné exempláře. Jeho tónina je mu vtisknuta již při navrhování typu žebra a tím i celkového tvaru a průměru. I drobné odchylky od přesně stanovených rozměrových poměrů či nedodržení výrobní technologie mohou znehodnotit zvukové kvality nového zvonu do té míry, že je nutno jej znovu "přelít". V některých případech je možno opracovat vnitřní stěny (soustružením) a tím zvon doladit - tato úprava je však východiskem z nouze i když někdy velmi vítaným. Celkový postup výroby zvonu od vytvoření formy až po odlití je popisován v literatuře i zde na internetu a proto se domnívám, že další popis by byl pouze jedním navíc.  

 

Zvonovina (78% mědi a 22% cínu), ze které je zvon odlit, je velmi tvrdý a zároveň pružný materiál. Průměrné stáří zvonu se odhaduje na 200 let. Nejsou však výjimkou zvony dochované ze 13. a 14. století, které jsou stále v provozu.

Způsoby ozvučení jsou v zásadě dva: vlastním pohybem zvonu, kdy srdce zavěšené uvnitř naráží do věnce, nebo staticky : zvon není v pohybu a tzv. kladivo udeří zevnějšku popřípadě zevnitř. Zvláštností je zvonění taháním za srdce při znehybněném a upevněném zvonu. Při obou způsobech musí být úder veden do nejširšího místa profilu zvonu nazývaného věnec. Jako materiál se pro srdce používá měkká ocel kolem 120 - 150 HB (Brinell) nebo u kladiv litina. Nedodržením těchto základních pravidel dochází k předčasnému a rozsáhlému vytlučení místa úderu nebo prasknutí zvonu.

Zvonění houpáním

Stav současných zvonů je závislý ve velké míře na intenzitě zvonění a jeho způsobu (pohonu), dále pak na tvrdosti srdce a jeho váze, na typu montáže závěsu a použitého materiálu a samozřejmě na celkové údržbě. Souvisí to i s celkovým zvukovým dojmem zvonění :

Zvon se srdcem s protizávažím, zavěšený na zalomené ocelové traverze a vsazen do železné zvonové stolice bude znít jinak, než kdyby měl dubový závěs, srdce zavěšené na kůži a byl namontován na dřevěnou stolici ! Šíření zvuku ve zvonovém patře plném železa nebude mit stejnou charakteristiku jako mezi trámovím - nemluvě o možnosti rezonance ... 

Stejně jako samotná zvonařina, tak i veškerá technika, potřebná ke zprovoznění zvonu po jeho odlití, má své zákonitosti a pravidla. Není to taková "alchymie" jako odlití zvonu, ale je neméně důležitá. Totiž : i sebelépe odlitý a vyladěný zvon může znít velmi žalostně při nerespektování těch nejzákladnějších požadavků montáže a to je vzájemný poměr:

  • váhy zvonu
  • váhy závěsu
  • váhy srdce
  • polohy těžiště celé soustavy

Rozeznáváme dva základní způsoby montáže zavěšení zvonu podle pohybu srdce:

  • s tzv. přímým úderem srdce ( lancé franc )
  • nebo s padajícím srdcem – retro ( rétrograde )

Existuje ještě speciální způsob montáže závěsu: lomený závěs. Při tomto způsobu zvonění by mělo srdce původně "padat", ovšem naprostá většína instalatérských firem předělává jeho uchycení tak,že se na něj přidá protizávaží aby se docílilo opačného efektu : zvonění s přímým úderem. Hovoříme potom o volném způsobu práce srdce.

Zvonění odbíjením (údery hodin, zvonkohry)

Při tradičním odbíjení jsou kladiva ovládána mechanicky pomocí táhel nebo drátů spojených s věžními hodinami. V poválečném období začala instalace elektrických kladiv. Od používání silných elektromotorů se v současné době upouští a jsou nahrazovány elektromagnetickými systémy, které jsou ke zvonu mnohem šetrnější.

Další alternativou jsou redukční elektromotory, které pracují na stejném způsobu jako mechanické věžní hodiny: za pomoci táhla nebo silného drátu zprovozní původní i 200 let stará kladiva.

Popis zvonu
Zvon se závěsem
( klikněte pro zvětšení obrázků )
Koupelny, dlažby, obklady, Beltonette Havířov | Distribuce obalů z papíru, lepenky a voštinových desek | didaktické a dřevěné hračky | Plastové figuríny