ZVONOVÁ STOLICE

Jejím hlavním úkolem je nejen nést tíhu všech zvonů, ale hlavně snášet statické a dynamické síly způsobené odstředivou silou zvonů v pohybu. Ty závisí na způsobu montáže a hlavně na amplitudě houpání.

Například při způsobu zavěšení s přímým úhozem a velkém úhlu houpání (více jak 180°) může tlak (statická síla) dosáhnout až 3,25 násobku váhy zvonu v momentě, kdy se zvon "vrací" a prochází vertikální osou - tedy v jeho nejnižší poloze. Boční síly (ve směru houpání) dosahují přibližně 1,5 násobku váhy zvonu. Přitom tentýž zvon houpaný pouze ve 120° vytvoří tlak ve vertikálním směru, který se rovná maximálně váze zvonu a boční dynamické síly jsou zanedbatelné!

Z tohoto příkladu je vidět, jak je důležitý úhel houpání ve vztahu k únavě zvonové stolice a následným přenášení sil do zdiva zvonice. Elektronicky řízené houpání zvonu zajišťuje naprosto spolehlivě houpání nastaveným úhlem bez ohledu na teplotní změny ročních období.

Ocelová konstrukce je pro zvony příliš lehká a proto musí být pevná, stabilní a velmi dobře upevněna k základně, aby s houpajícími se zvony "nevzlétla". To má za následek velmi citlivé přenášení všech vibrací a sil včetně rezonancí do konstrukce zvonice. Z tohoto pohledu je dřevěná stolice výhodnější po všech stránkách, včetně zvukové.

Bronz a železo: to je "metalurgie", kdežto bronz a dřevo jsou materiály odlišné, vzájemně se doplňující a které určitě u zvonařiny patří k sobě. 

Některé z mnoha typů zvonových stolic

Koupelny, dlažby, obklady, Beltonette Havířov | Distribuce obalů z papíru, lepenky a voštinových desek | didaktické a dřevěné hračky | Plastové figuríny