ZÁVĚSY  ZVONU

Pro závěsy (uchycení) zvonu se někdy používá název "jařmo" nebo "jho". Po staletí byl vyráběn ze dřeva, pouze třmeny byly kované. V první polovině minulého století a hlavně s rozvojem prvních elektrifikací v meziválečném období se začalo s montáží ocelových nebo litinových lomených (obloukových) závěsů. Hlavním důvodem byla snaha o modernizaci a usnadnění práce elektromotoru. Důkazem toho jsou prakticky neexistující obloukové závěsy poháněné přes rameno lanem na ruční pohon. Spousta instalatérských firem však pokračuje i dnes v tomto kdysi "načatém díle" a nabízí svařovaný ocelový závěs jako jediné možné řešení .

Způsob zavěšení a tvar závěsu zvonu není a nemůže být náhodný! Před jeho realizací je nutno se rozhodnout o jaký typ zvonění se bude jednat. Je totiž potom velmi problematické chtít po zavěšení změnit způsob zvonění.

Montáž s přímým úderem srdce

Toto zavěšení zvonu je z hlediska zvukového dojmu daleko nejlepší a nejčistší. Úhel houpání je poměrně velký, pohyb zvonu rychlý a srdce naráží do horní části věnce zvonu (dobíhá zvon) - výsledkem je líbivý a plný zvuk. Nevýhodou tohoto zavěšení jsou však větší dynamické síly přenášené na zvonovou stolici a tím i na konstrukci věže. Důvodem je velmi nízko umístěné těžiště celé soustavy vzhledem k ose otáčení.

zvon6

Montáž s padajícím srdcem

Montáž, která je také nazývána jako "francouzská hlava". Úhel houpání je zde malý, frekvence úderů menší a pohyb zvonu jakoby zpomalený. Srdce se pohybuje omezeně - zvon do něj naráží svou spodní částí což má za následek poměrně monotónní a jakoby tristní zvonění. Těžiště celé soustavy je posunuto směrem k ose otáčení a proto jsou dynamické síly přenášené na konstrukci velmi malé.

 zvon5

Lomený závěs - základní provedení

Důvody pro volbu tohoto způsobu zavěšení jsou hlavně tyto :

  • nedostatek místa ve zvonici
  • poměrně malá síla potřebná k rozhoupání
  • velmi malé přenášení dynamických sil na konstrukci

Jinak se jedná o řešení srovnatelné s montáží s padajícím srdcem.

Pokud je však ve zvonici dostatek místa, zvonová stolice v uspokojivém stavu a nehrozí problémy se statikou věže je tato montáž neopodstatněná! Nemluvě o jejím " strojově " nevábném vzhledu při použití ocelových profilů ...

Vzhledem k estetickému dojmu se v otevřených zvonicích lépe vyjímá vysoká dřevěná hlava ( pozn. : osobní názor ).

zvon7

Lomený závěs s vyváženým srdcem

Aby se docílilo nikoliv padání srdce, ale přímého úderu (dobíhání), je nutno sdrce zkrátit, vybavit protizávažím, odstranit jeho původní zavěšení a zaměnit za nové. Tyto prácné a náročné úpravy však mají bohužel za následek nepřirozeně strojové zvonění. Takto "upravený" zvon pozbývá svou hodnotu a navrácení do původního stavu je prakticky nemožné bez jeho dalšího poškození.

zvon8

Otázkou zůstává, proč je v některých regionech o tuto montáž takový zájem ? Osobně jsem přesvědčen, že to není ze strany zákazníků !!!

broken

 

 Detailní snímek provrtané podkorunní desky

 Toto znehodnocení zvonu bylo provedeno pouze
 za účelem montáže vyváženého srdce!

 

Všechny popsané způsoby montáže jsou výsledkem mnohaletých zkušeností těch, kteří přišli do styku se zvony dávno před námi. Po staletí se používal jediný možný způsob pohonu: lidská síla. Zvoník byla placená obecní funkce a často bydlel i se svou rodinou přímo ve zvonici. Jeho úkolem bylo udržovat zvony v dobrém stavu a hlavně zvonit několikrát denně!

Tento tradiční způsob zvonění naštěstí přetrvává dodnes a je nutno podotknout, že je nejpřirozenější a ke zvonům nejšetrnější - to však za předpokladu, že je o zvony a zvonovou stolici patřičně pečováno a zvoník má "řemeslo" v rukou.

Alternativou práce zvoníka je elektrický pohon. Od prvních pokusů přes různá táhla, soustavy ozubených kol nebo obrovských elektromagnetů už uplynula hezká řádka let a v současnosti se používá buď elektromotor s pastorkem a řetězem nebo lineární motor. Oba pohony jsou řízeny elektronickým modulem s microprocesorem a čidlem pohybu. Všechny důležité parametry tří fází zvonění: rozběhu, amplitudy houpání a brzdění se seřídí při montáži a poté uloží do paměti.      

Z hlediska zachování tradic a stejně tak z hlediska duchovního je poslání zvoníka službou nenahraditelnou. Avšak tam, kde z jakéhokoliv důvodu není možno tuto službu zajistit, se dnes může bez obav doplnit zvon pohonem, pokud to dovolí celkový stav zvonu, zvonové stolice a zvonice samotné.

Je třeba připomenout, že i po těchto úpravách je zde stále možnost zvonit ručně...

Koupelny, dlažby, obklady, Beltonette Havířov | Distribuce obalů z papíru, lepenky a voštinových desek | didaktické a dřevěné hračky | Plastové figuríny