... nad zvoněním :

Pod pojmem zvonění se okamžitě každému vybaví hlahol kostelních zvonů oznamujících mši nebo motlitbu či klekání. A taky jak jinak když naprostá většina zvonů visí ve věžích našich kostelů a patří k jejich majetku. Pokud pomineme jejich ryze duchovní charakter - zvony mají rovněž svou hodnotu kulturní,historickou a tradiční. Byly odjakživa součástí každodenního vesnického i městského života a jejich posláním bylo nejen oznamovat ale i svolávat,upozorňovat nebo varovat. Později se jejich používání rozšířilo i o oznamování času.

Jak je asi vnímáno vyzvánění v dnešní jiné a uspěchané době ? Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit , že v naprosté většině jako tradice,folklór nebo zvyk bez toho aniž by si lidé kladli otázku proč a při jaké příležitosti se zvoní. V jejich podvědomí zvony přece jen mají své místo a tam,kde se pravidelné zvonění odmlčí to zpravidla neprojde bez povšimnutí. Panuje zcela logický názor,že zvony byly odlity a zavěšeny proto,aby zvonily.

Spousta "němých" zvonic by mohla znovu najít svůj hlas, nebo alespoň zvonit častěji, kdyby nepřežíval názor, že : "... než pohon elektromotorem - tak to raději nezvonit vůbec " !  Pro toto tvrzení jsou v podstatě dva důvody : ten první ( ideologicko - filozoficko - duchovní ) upřednostňuje ovládání zvonu manuálně lidskou bytostí s tím, že zvon je mezičlánkem mezi člověkem a Pánem Bohem v pomyslné prodloužené linii vzůru. Tento názor je z hlediska církevního určitě zcela opodstatněný - velkým problémem je však organizovanost a zabezpečení všech zvonění.

Druhým důvodem je dnes již přežité tvrzení, že elektropohon ničí zvony. Už gramaticky je toto označení chybné neboť  přítomný čas by měl být nahrazen trefnějším minulým. Ano : zastaralá a těžkopádná zařízení se ke zvonům nechovala nijak šetrně. Jak motory tak i převody byly několikanásobně předimenzovány v obavě o zabezpečení dostatečného výkonu potřebného k rozhoupání a udržení rytmu. Naprostá většina těchto nezřídka amatérských výtvorů byla navíc pouze s jednostranným záběrem - což celý problém ještě více vyhrotilo ! A doslova brutálně se k nim chovali i různí "rádobytechnici" provrtáváním čepců a řezáním korun nemluvě o montážích supertvrdých srdcí !

Dnešním automatizovaným pohonům může každý vytknout chyby podle vlastního uvážení. Pokud je však namísto různých archaických rtuťových,mechanických nebo pákových přepínačů a předimenzovaných motorů použito elektronické řízení se slabšími motory nebo lineární pohon - je tvrzení že " automatika " ničí zvony zcela neopodstatněné. Pro výkony motorů platí že : méně znamená více.  Dnes není při elektrifikaci nutno použít barbarských zákroků, zvon " očesat " - dřevěný závěs zlikvidovat a zvon zavěsit na kus kolejnice ! Bohužel existují firmy, které neznají jiný způsob práce a tvrdí, že to patří k řemeslu a přitom je spousta dřevěných závěsů ve stavu více než uspokojivém nebo restaurovatelném.

Tam, kde je žádoucí tradiční rozhoupávání pomocí lana a páky je současné použití lineárního motoru jako alternativa naprosto bezproblémové. 

 

  

 

 

Koupelny, dlažby, obklady, Beltonette Havířov | Distribuce obalů z papíru, lepenky a voštinových desek | didaktické a dřevěné hračky | Plastové figuríny