POHONY

Vůbec první možností jak rozhoupat zvon byla samozřejmě lidská síla. Po celá staletí to byl také jediný možný působ. Pokud by v dnešní době byl absolutní dostatek zvoníků ochotných zvonit nejen mše, ale pravidelně třeba 3x denně Anděl Páně - zřejmě by ani při postupující modernizací  nepřišlo nikomu na mysl elektrifikovat pohon zvonu ! Avšak opak je pravdou. Ruční zvonění není zrovna jednoduchou záležitostí ani co do techniky ani co do fyzické námahy nemluvě o časovém vytížení : zvonit 3x denně - plus pravidelné mše - plus všechny svátky ...

Elektrifikace zvonu by měla pomoci vyřešit tyto problémy za předpokladu, že je provedena s citem . Nevyřeší však odvěký spor nebo otázku: zvoník nebo motor? Je neodiskutovatelnou pravdou, že nic nenahradí zvoníkův cit na konci lana . Musí se však jednat o opravdového zvoníka - nikoliv o nadšence kteří pod záminkou ručního šetrného zacházení škubou za "špagát" bez toho, aby zkontrolovali stav ve zvonici ! V tomto případě je rozumnější elektrifikovat zvon a provádět pravidelné kontroly odbornou firmou . 

Jako vůbec nejlepší řešení při výběru automatizovaného pohonu je montáž lineárního motoru. Bezdotykové přenášení sil pomocí magnetického pole je jeho největší výhodou.

Pro uskutečnění je však třeba kompletně zdemontovat stávající systém rotačního motoru (mnohdy funkční) nebo využít jeho montáže při příležitosti kompletní renovace či výměny zvonové stolice. Realitou je však bohužel systematická a šablonovitá nabídka tohoto způsobu elektrifikace jako jediné možné řešení a to bez ohledu na stav původního systému !

Je to vždy nutné a hlavně : ekonomické ? 

Náš univerzální elektronický modul DHZ-UNI byl vivinut pro řízení jak lineárních, tak i rotačních motorů.

dhz-uni

Pomocí čidla pohybu je systém přesně informován o poloze zvonu, počátečních impulsech při startu, jeho úhlu houpání, průběhu period mezi úvratěmi a brzdění.

Vše je předem naprogramováno a vloženo do paměti technikem - při uvádění do provozu - pomocí speciální klávesnice (data terminálu).

A tak pokud jsou mechanické části Vašeho stávajícího pohonu (hnané kolo, pastorek, řetěz, hřídel závěsu zvonu a ložiska) v provozuschopném stavu - je náš modul schopen zpřesnit, ovládnout a velice plynule a jemně řídit jakýkoliv motor!

V Čechách a na Slovensku jsme rovněž jedinými výrobci kompletní rotační hnací jednotky pro rozhoupávání zvonu - ARVO, postavené na bázi motoru Siemens.

Elektronická řídící karta i se snímačem je namontována na zádi motoru - stačí pouze přivést ovládací napětí. Motor je dodáván s pastorkem a montážní konsolou, která je stejně jako kryt elektronické karty vyrobena z nerez oceli INOX.

          arvo1               mot

 

Koupelny, dlažby, obklady, Beltonette Havířov | Distribuce obalů z papíru, lepenky a voštinových desek | didaktické a dřevěné hračky | Plastové figuríny