zvonotec-slogan
           ...tak dlouho se zvoní až ...

 KO

I tohle patří k řemeslu : pletivem "vyspravená" podlaha !

 P1010255  

Nejen zvonění ...

Pro naprostou většinu obyvatel jsou zvony, jejich způsob vyzvánění i prostředí ve zvonici velkou neznámou. Přístup do zvonice nebývá veřejný a ta patří vesměs ke kostelu - farnosti . Zvonění samotné je vnímáno (pokud vůbec) jaksi podvědomě a je často považováno za zbytečné - stejně jako péče o zvony samotné. Je proto ke cti těch, kteří se snaží alespoň svépomocně udržovat jejich stav na pokud možno uspokojivé úrovni, kteří pokračují ve zvonickém řemesle či pořizují nahrávky zvonění. Patří jim za to dík. Aby však zvonění přežívalo i nadále a udrželo se pro příští generace a aby bylo současně kolem zvonů "bezpečno" je ale potřeba o něco více než si jen zbožně přát aby padalo ze zvonic šroubů co nejméně !

Je nemyslitelné aby při pravidelném zvonění (a je jedno zdali ručním nebo motorovém) nebyla provedena alespoň jednou ročně celková kontrola celého zvonového patra : to zn. zvonů,srdcí,závěsů,třmenů,ložisek,hřídelí,zvonové stolice a jejího ukotvení i zdiva samotného. Při elektrifikovaném zvonu pak navíc kontrola instalace podle platných norem. Je správce objektu vždy sám schopen posoudit celkový stav ?

Časté téma diskuzí je tvrdost srdcí a to právem. Srdce vyrobené doslova z nástrojové oceli vytluče do věnce prohlubeň a zapřičiní jeho puknutí. Nejde však pouze o tvrdost materiálu : neméně důležitý je i jeho tvar a váha ! Středověký kovář neměl ani potuchy o laserové řezačce a proto ho ani nenapadlo ukovat srdce "naplacato" z několik centimetrů silné ocelové desky - tak jak to můžeme vidět dnes. Takováto srdce mají potom přehnaně dlouhou výpustku ( dolní část pod úderovou pěstí ) k vykompenzování chybějící hmoty a váhy. Zvýší se tím ale pouze nepatrně rychlost pohybujícího se srdce - chybějící hmotnost tolik potřebná pro dobré rozezvučení žebra zvonu je však znát . 

Zcela opomíjená je však otázka úhlu vychýlení při houpání zvonu - takzv. amplituda. Všeobecně se má za to, že důležité u zvonu je aby zvonění bylo pravidelné a uchu ladící, což je pravda. Zkušený zvoník ví jak na to a pozná (odhadne) výšku houpání. U elektroniky je prakticky nemožné přesáhnout nastavený úhel, který je stále stejný jak v třeskutých mrazech tak i v letních pařácích - otázkou je na jakou úroveň byl nastaven a kým. Při nadměrném vychylování zvonu totiž dochází k nebezpečnému narůstání jak statických tak i dynamických sil přenášených na stolici a následně do zdiva - nemluvě o zesílených úderech srdce které jsou obzvláště nebezpečné při retro montáži (padající srdce). Starým zvonovým stolicím z trámů o rozměrech třeba 40 x 40 cm (i více) nějaké to "přehoupnutí" nevadí - pokud není rozviklaná. Je třeba však podotknout, že rozeschlé a uvolněné trámy včetně zadírajících se ložisek už daly zabrat nejednomu nadšenci ... Jiné to však bude např. u ocelových konstrukcí pevně zakotvených do podlaží zvonice. Zde by se měl úhel houpání pohybovat na co nejmenší úrovni !

Kapitolou samou o sobě je udržování pořádku ve zvonici a zajištění bezpečného přístupu do zvonového patra. Ztrouchnivělé podlahy a žebříky jsou smrtelně nebezpečné - jsou-li navíc pokryty několikacentimetrovou vrstvou holubího trusu !

Záruka na provedenou odbornou práci vyplývá ze zákona - věc údržby je v morálním zájmu majitele nebo správce objektu a měla by rovněž být součástí nabídky instalatérských firem. 

Koupelny, dlažby, obklady, Beltonette Havířov | Distribuce obalů z papíru, lepenky a voštinových desek | didaktické a dřevěné hračky | Plastové figuríny