Lineární bezdotykový pohon

Princip tohoto pohonu je znám již velmi dlouho, avšak jeho využití pro potřeby rozhoupávání zvonů se v širším měřítku datuje poměrně krátkou dobu.

Jedná se v podstatě o třífázový (jednofázový) indukční motor jehož statorové cívky jsou navinuty do roviny a tvoří tak INDUKTOR, který je připevněn  ke zvonové stolici nebo zdivu. Pohyblivá část je upevněna ke zvonu (závěsu) pomocí konzol nebo ramen způsobem, který připomíná kyvadlo u hodin a je posouvána (odpuzována) elektromagnetickým polem induktoru střídavě na obě strany.

Přenos síly tedy obstarává magnetické pole a odpadají tak veškeré převodové části.

Asynchronní lineární motor, tak jak je používán ve zvonařině, má sám o sobě poměrně malou účinnost, která je však pro pohon zvonu vlastně velkou výhodou.

Motor není schopen lomcovat zvonem při startu nebo brzdění, avšak má dostatečnou sílu jej rozhoupat a udržovat předepsaný úhel houpání.

Všechny tyto vlastnosti doplněné elektronickým snímačem pohybu a řídící jednotkou (modulem) vytváří z lineárního motoru jeden z nejmodernějších a nejšetrnějších pohonů.

lin-pohon

Koupelny, dlažby, obklady, Beltonette Havířov | Distribuce obalů z papíru, lepenky a voštinových desek | didaktické a dřevěné hračky | Plastové figuríny